Smitteverntiltak

Rypetoppen har store utearealer og mange løyper, så med våre smittetiltak er det mulig å holde anbefalt avstand og trygt kunne nyte flott natur samtidig som sikkerheten blir ivaretatt. Vi ønsker våre kunder velkommen til å utfordre seg selv i våre løyper fra 23. mai.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner kan du ikke benytte deg av klatreparken. Hvis du befinner deg i risikogruppen eller omgås personer i risikogruppen anbefaler vi deg ikke å ta turen.

Åpningstider

Vi utsetter åpninghelga vår til helga den 23-24.mai, og vil fra da av ha vanlige åpningstider fra 10:00 til 17:30 lørdag og søndag fram til sommerferien starter. Se ellers egen side om åpningstider.

For skoler, lag og grupper på 10 eller flere kan vi tilby 4 timer klatrepark alle dager fra og med mandag den 11.mai. Ta kontak på e-post for gruppereservasjoner.

Billettsalg

Vi oppfordrer til forhåndskjøp av dagskort på nettsidene våre. Alle dagskort vil bli lagt ut for nettsalg i motsetning til tidligere der vi holdt av et visst antall for kjøp over disk.

Vi har begrenset kapasiteten i parken for å forhindre kø.

Overnatting

Bjørnehi og familiehytte er tilgjengelig for booking av mindre grupper hele året. Lavvoer vil være tilgjengelig for grupper fra og med helga den 23-24.mai, men med begrenset kapasitet.

Grensekontroll

Rypetoppen befinner seg rett ved svenskegrensa og den norske grensekontrollen befinner seg før man kommer til Rypetoppen fra norsk side. Det er adgang til å kjøre helt fram til Rypetoppen, men ikke videre inn i Sverige.

Fra svensk side kan vi dessverre ikke ta imot gjester så lenge det er innreiseforbud med karantene.

Hyigenetiltak ved oppmøte

· 2m avstand utendørs, 1m innendørs. Vi har god plass og avstand mellom benker.

· Ekstra vaskerutiner av toaletter, overnatting og fellesområder

· Desinfisering/vasking av seler og hjelmer etter bruk

· Påbudt med hansker i løypene. Ta med egne eller kjøp i billettbua.

· Utplassert Antibac stasjoner