Sikkerhetsregler

Sikkerhet

Alle må gjennom opplæring, og gjennomgang av sikkerhetsutstyr før de kan ta fatt på løypene.  Våre løyper er bygd på en måte som ikke ødelegger eller forringer trærne i skogen.

Du må ha i gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i aktivitetsparken

 1. Det er forbudt å benytte aktiviteter uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring.
 2. Vær sikker på at du har forstått sikkerhetsopplæringen før du går ut i parken.
 3. Spør om noe er uklart.

Du har ansvar for din egen og barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken

 1. Personer under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarlig voksen for å delta på aktiviteter.
 2. Barn under 12 år skal være i følge med en voksen hele tiden.

Sikringsutstyr

 1. Klatreselen har tre spenner – en på hoftebeltet og en på hver lårløkke.
 2. Selen skal til enhver tid sitte stramt.
 3. Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta kontakt med en instruktør for kontroll av denne.
 4. Vær sikker på at du trer innpå den tyngste karabinen når du starter en løype.
 5. På hvert enkelt hinder skal du være sikret med 2 karabinere.
 6. Trinse skal kun benyttes på zip-liner.
 7. For alle som benytter kano og SUP er det pålagt å bruke flytevest

Aktiviteter

 1. Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.
 2. Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.
 3. Det er tillatt med inntil 2 personer pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.
 4. På plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på neste plattform før du beveger deg ut i hinderet.
 5. Maks 1 person på zip-linen. Ikke koble deg på zip-linen før du er sikker på at personen før deg har koblet seg av.
 6. Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse eller forsøke å henge opp ned i selen.
 7. Ved mistanke om feil eller mangler ved anlegget skal personalet kontaktes umiddelbart.•
 8. Personer med rygg- eller nakkeplager bør ikke klatre.
 9. Gravide klatrer på eget ansvar.
 10. Personer med hjerte- eller lungeproblemer klatrer på eget ansvar.

Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 1. Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.
 2. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har ikke adgang til noen aktiviteter i Rypetoppen.
 3. Personer som veier over 130 kg.

All ferdsel utenfor merkede stier inne i parkområdet er forbudt.

Innløste billetter erstattes ikke:

 1. Hvis en person ikke ønsker benytte parken etter sikkerhetsopplæring.
 2. Ved stenging av park på grunn av værendring som tordenvær eller sterk vind.