Ordensregler for overnatting

  1. Flytevester skal brukes ved vannaktiviteter.
  2. Bål skal kun tennes på tilrettelagte plasser. Bål skal være slukket kl. 23.00
  3. Det skal være stille kl. 23.00. Dersom det er andre gjester i parken.
  4. Det er ikke lov å klatre i parken på kveldstid.
  5. Lavvoene skal ryddes, og all søppel skal fjernes før avreise.
  6. Barn/ ungdom under 18 år skal være under oppsyn av en voksen.
  7. Det skal utvises måtehold ved inntak av alkohol etter parkens stengetid. Som voksen er du en rollemodell for barn og ungdom. Vi vil oppfordre til at du har dette i minne ved alkohol inntak.